Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 
Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör.Dr. Öğr. Gör. Dr. Öğr.Gör.
Dilvin ALPARSLAN Hatice YAVUZ YÜCE Şerife Alev UYSAL Bilge Timuçin Ekinci Emrah Onur Karataş

  Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:  2016-2017
 Programın Dili  Türkçe
 Programın Kontenjanı  50
 Kabul Ve Kayıt Koşulları
          Programı tercih eden adayların 2016-2017 eğitim-öğretim yılına ait kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir.

PROGRAM PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRESİ PUAN TÜRÜ KONTENJAN OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI PUAN YERLEŞTİRME SINAVSIZ GEÇİŞ YERLEŞTİRME
TABAN PUAN TAVAN PUAN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PAUNI (OBP)
100751699 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS-6 50 1 287,72 352,88 371,45
 Programın Tanımı
          Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücünü, temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra hastane yönetim bilgisiyle de birleştirerek çözümler sunabilen uzmanlar yetiştirme.
 Programın Amacı
          Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını sadece teorik değil, aynı zamanda pratik alandaki eğitimleriyle iş hayatına hazırlamaktır. Hem işletme bilgisine hem de hastane yönetimi bilgisine sahip kaliteli ve nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır.
 Vizyonumuz
          Türkiye sağlık sistemi ve politikalarının gelişimine yapıcı etkide bulunan, günümüz gereksinimleri doğrultusunda çağdaş standartlarda eğitim veren, bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretilmesini sağlayarak sağlık alanında yetkin yöneticiler yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır.
 Misyonumuz
          Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde eğitim-öğretim alan öğrencilerimizi; ulusal ve uluslararası rekabetçi, sağlıkta etik sorumluluk düzeyi gerektiren görevleri yerine getirmeyi esas alan, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen ve yaymaya çalışan, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırmacı, insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyoneller olarak yetiştirmektir. Ayrıca sağlık hizmetleri alanında kaliteli, verimli ve etkili hizmet sunumu için temel sağlık bilgisi, hastane yönetimi ve işletmecilik bilgilerine sahip; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme fonksiyonlarına ilişkin teknikleri uygulayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli kişileri sağlık sektörüne kazandırmaktır.
 Sektörün İhtiyacı
          Sağlık sektörü en hızlı gelişen hizmet sektörlerinden birisidir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve tıp dünyasındaki dönüşümler sağlık sektörünü en önemli sektörlerden biri haline getirmiştir. Sağlık kurumları personel sayısının ve aynı zamanda uzmanlaşmanın en yoğun olduğu kurumlardandır. Sağlık kurumlarının girdisinin rahatsızlığı olan insan, çıktısının da tedavi edilmiş insan olması ve sağlık kurumlarının yılın her günü tüm gün boyunca hizmet vermesi; önemini ve sayılarını her geçen gün arttırmaktadır. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.
 İstihdam Olanakları
          Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olan sağlık kurumları işletmeciliği mezunları;
Sağlık sektöründe idari, mali ve destek birimleri olan; insan kaynakları, hizmet yönetimi, muhasebe ve finansal yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, tüm resmi ve özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler, sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimleri, özel sağlık sigortası şirketleri, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketler, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimleri, huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri, diyaliz üniteleri ile ağız-diş sağlığı merkezleri, yerel yönetimlerin sağlık hizmetleri birimleri ile dernek veya vakıflara ait sağlık kuruluşları özel ve resmi hastanelerde, branş / özel dal hastaneleri (göz, diş, kalp vb.), aile sağlığı merkezi gibi birçok sağlık kurumunda çalışabilirler.
 Programdan Mezun Olma Koşulları
          Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyılda verilen 120 AKTS’lik derslerin tamamını almış ve başarmış olmak gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi için Akdeniz Üniversitesi’nin tüm birimlerinde uygulanan “Mutlak Değerlendirme ve Bağıl Değerlendirme’ adlı iki farklı değerlendirme yapılmaktadır. İlgili öğretim elemanının tercihiyle bu yöntemlerden biri seçilir ve değerlendirme kriterlerine göre harf notu hesaplanır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki başarı koşullarını yerine getiren öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
         Mezun öğrencilerimiz  ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzuna göre farklı üniversitelerin;  İşletme, İşletme Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçebilmektedirler.

 

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yetiştirdiği çağdaş, nitelikli ve üretken elemanlarla kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır. Yüksekokulumuz, bu amaç ve hedef bilincine sahip, 48 akademik ve 16 idari personelle Serik İlçesi'nde bulunan binamızda eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Merkez Mahallesi 2191 SK. NO: 2 SERİK / ANTALYA PK.07500
Tel: 0 242 735 73 91 – 0 242 735 73 92
Tel: Fax: 0 242 735 71 30 Email:smyo@akdeniz.edu.tr