Moda Tasarımı

Moda Tasarımı Programı Öğretim Elemanları

 
Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör.
Ebru DİKMEN Gonca TORÇUN Mine AYDOĞAN BAYRAM
 (Koordinatör)

  Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:  2003-2004
 Programın Dili  Türkçe
 Programın Kontenjanı  60
 Kabul Ve Kayıt Koşulları
        YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. İki yıllık ön lisans eğitimine girerken meslek liselerinin Tekstil / Konfeksiyon / Giyim bölümlerinden herhangi birisini çok iyi dereceyle bitirmiş olma koşulu aranır. Böylece lise bitirme puanlarının yükseklik derecesine göre öğrenci alımı yapılır. Bir genç, meslek liselerinin hazır giyim, modelistlik gibi tekstil sektörünün farklı bölümlerinde eğitim görmeye başlamakla bu mesleğe adım atılmış sayılır. Eğer bir öğrenci meslek liselerinin Tekstil / Konfeksiyon / Giyim bölümlerinden herhangi birisini çok iyi dereceyle bitirmiş olarak bu bölümde okumak için sınavlara girmiş ve kazanamamış olursa bir sonraki yıl tekrar sınavlara girdiğinde öncelik hakkı, o sene ilk kez başvurmuş öğrenciye verilir. İki yıllık Meslek Yüksekokullarının aksine dört yıllık lisans programlarında eğitim görmek için ise, ÖSYM sınavının baraj puanını geçerek, ilgili fakültelerin özel yetenek sınavlarında da başarılı olma şartı aranır.
 Programın Tanımı
        Moda Tasarımı, toplumun farklı kesimlerinin giyim ihtiyaçlarını kişiye özel ve hazır giyim sektörleri olarak karşılamak üzere oluşmuş önemli ve gerekli bir endüstriyel tasarım alanıdır. Programımız, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Moda Tasarım Programı olarak ön lisans (2 yıllık) eğitim veren bir devlet kurumudur.
 Programın Amacı
        Programımız, tekstil, hazır giyim ve moda sektörüne çağdaş, yaratıcı ve özgün tasarımlar üretebilen, malzemeyi ve üretim tekniklerini iyi bilen, “yardımcı moda tasarımı elemanları” yetiştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca öğrencinin kişisel özellik ve yeteneklerinin gelişmesi hususu üzerinde durularak sanata yönelik temel ve genel kavramsal algılarını (çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi) geliştirerek malzeme-ürün ilişkilerini kurabilmeleri, aynı zamanda özgün öneriler getirebilmeleri amaçlanmıştır. Böylece temel hedef, görsel iletişim ve tasarım ilkelerine bağlı ara elemanlar ve uygulayıcılar yetiştirmektir. Programımızda eğitim veren öğretim elemanlarının hedefi de bu doğrultuda, tasarımın temel ilkelerini kavramış, ekip çalışması yapabilen, adaptasyon yeteneği gelişmiş; çağdaş, teknolojiye ilgisi yüksek genç arkadaşları hayata kazandırmak olacaktır.
 Vizyonumuz
         Yaratıcılık yeteneğine sahip olmasının yanı sıra şekil uzay ilişkilerini görebilen, renk ve biçimlerdeki ayrıntıları iyi algılayabilen, sanata ve sosyal bilimlere ilgi duyan, çizim yeteneğine sahip, gelişen teknolojiye ilgili ve takipçi, yeniliklere açık, ekip çalışmasında uyumlu,  insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen ve iyi bir gözlem yeteneğine sahip,  günümüz tekstil ve moda sektöründe her zaman aranan moda tasarımcısı yardımcıları (teknik ara elemanlar) yetiştirmektir.
 Misyonumuz
         Öğrencilere, tasarımın ana prensipleri,  öğeleri ve uyum ilkeleri doğrultusunda kendine özgü yeni yorumlar, özgün tasarımlar üretebilme becerisi kazandırırken giysi tasarımında uygulama yeteneğine sahip, konusuna hakim teknik bilgisi olan ara elemanlar yetiştirmek. Teknolojinin günümüz tekstil sektöründe sunduğu imkânlar doğrultusunda ve inovasyon (yenilikçilik) arayışlarında özgün üretimler yapabilen tasarımcılar ve/veya bu sektörde yer alan tasarımcılara yardımcı, teknik ara elemanlar yetiştirmektir.
 Sektörün İhtiyacı
        Moda Tasarımı ile ilgili iş olanakları Antalya ili ve çevresindeki ilçelerinde ne yazık ki kısıtlıdır. Akdeniz’in daha ziyade turizm sektörüne hitap eden bir bölge olmasından dolayı özellikle Antalya ve çevresindeki Alanya, Belek, Beldibi, Göynük gibi turizmin yoğunlukta olduğu bölgelerde giysi modasından çok, otel animasyon gösterilerinde kullanılan kostüm ve aksesuarlarına (mask vb. gibi) ihtiyaç duyulmaktadır. Antalya ve çevresinde turizmin gelişmiş olmasından dolayı bölgede bulunan otel, motel ve tatil köylerindeki animasyon gösterilerinde kullanılan kostümlerin tasarım ve uygulama aşamalarında Moda Tasarımı programımızdan mezun olan veya halen okumakta olan öğrencilerimiz açısından da iş potansiyeli bu alanda, her zaman vardır. Bu bölgede turizm sektörünün faal olmasına paralel olarak, sahne ve animasyon departmanlarında iş bulabilme olanakları her zaman gündemdedir. Bunun yanında Antalya Konyaaltı/Liman Mahallesinde bulunan Organize Sanayii Bölgesindeki tekstil firmalarında da çalışabilme olanakları mevcuttur.
 İstihdam Olanakları
       Çalışmayı seven, kendi özelliklerine göre doğru hedefleri olan,  idealleri için çaba sarf eden ve kendini bu meslekte geliştiren herkes bu meslekte iş bulabilir. Yaratıcılık yeteneğine sahip olmasının yanı sıra, renk ve biçimlerdeki ayrıntıları iyi algılayabilen, sanata ve sosyal bilimlere ilgi duyan, çizim ile birlikte çizdiğini uygulayabilme yeteneğine sahip, tekstil sektörünün farklı alanlarında, gelişen teknolojiye ilgili ve takipçi, yeniliklere ve öğrenmeye açık, ekip çalışmasında uyumlu ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, iyi bir gözlem yeteneğine sahip kişiler tekstil, kostüm, moda ve hazır giyim sektörlerinde her zaman aranır olacaktır.Mesleğin yürütüldüğü sektörler:

*Kamu kuruluşları: Halk Eğitim Merkezleri’ne bağlı okullarda usta öğretici veya öğretmen olarak iş bulabilme imkânı vardır. Eğer öğrenci modanın yanında kostüm tasarım ve uygulaması konusunda da kendini yetiştirebilirse Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerine bağlı kostüm atölyelerinde, ayrıca Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Belediye Tiyatrolarındaki kostüm atölyelerinde kadrolu olarak çalışabilme olanağı bulabilir.

*Özel kuruluşlar: Moda ve hazır giyim sektöründe yer alan tekstil firmalarının tasarım departmanlarında, özel tiyatroların, sinema ve özel televizyon kurumlarının kostüm atölyelerinde, Antalya ve çevresinde yer alan otellerin animasyon ve karnaval gösterileri ile  fuar tanıtımlarında kullanılan kostümlerin hazırlanmasında, yardımcı kostüm tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak çalışabilme olanağı vardır. Ayrıca faaliyete geçtiği zaman Serik Çandır’da bulunan Antalya Film Stüdyolarının kostüm atölyelerinde de görev alabilir.

*Bağımsız: Home Officelerde freelance koleksiyonlar tasarlanabilir veya dijital teknolojinin olanakları kullanılarak moda illüstratörlüğü yapılabilinir. Ayrıca tekstil piyasasındaki tekstil veya kostüm atölyelerinde işveren olarak görev alınabilinir ya da öğrenci her türlü donanıma yeterince sahip olduğunda kendisine ait moda tasarım stüdyosunu veya modaevini faaliyete geçirebilir.

 Programdan Mezun Olma Koşulları
          Öğrenci, iki yıllık ön lisans programını tamamladıktan sonra DGS sınavı (dikey geçiş sınavı) ile dört yıllık lisans programlarına geçebilir. Dört yıllık eğitiminin adından, hedeflerinde akademisyen olmak varsa eğer, bu yolda aşması gereken sınavlarda başarı gösterdiği takdirde yüksek lisans ve doktora da yapabilir. Öğr. Gör, Yrd. Doç, Doç. veya Prof. ‘lük unvanlarına kadar yükselebilir. Eğer öğrencinin ideallerinde tekstil/moda sektörünün herhangi bir departmanında çalışarak bu alanlarda yükselme kriterleri varsa bu da, idealist olmasına, kendini sürekli geliştirmesine, yetiştirmesine ve çalıştığı sektörde kendine has özgün çalışmalarını kendine özgü disiplinli çalışma performansı ile fark ettirmesine bağlıdır.
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
          Programımızdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2013-2014 ön lisans mezuniyet alanlarına göre DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile fakültelerin, aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

  • Moda Giyim Tasarımı
  • Moda Tasarımı
  • Moda ve Tekstil Tasarımı
  • Tekstil
  • Tekstil Mühendisliği
  • Tekstil Tasarımı
  • Tekstil ve Moda Tasarımı

 

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yetiştirdiği çağdaş, nitelikli ve üretken elemanlarla kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır. Yüksekokulumuz, bu amaç ve hedef bilincine sahip, 48 akademik ve 16 idari personelle Serik İlçesi'nde bulunan binamızda eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Merkez Mahallesi 2191 SK. NO: 2 SERİK / ANTALYA PK.07500
Tel: 0 242 735 73 91 – 0 242 735 73 92
Tel: Fax: 0 242 735 71 30 Email:smyo@akdeniz.edu.tr