Grafik Tasarım

Grafik Tasarım Programı Öğretim Elemanları

   
Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr. Gör.
Melike KÖSELER Nemat BİLALOV S. Gökçe KAPÇI  Süleyman TAŞKIN Tahir SEVİNÇ  Kübra KARABULUT
  (Koordinatör)

  Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:  2002-2003
 Programın Dili  Türkçe
 Programın Kontenjanı  60
 Kabul Ve Kayıt Koşulları
        Grafik Tasarımı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.Diploma programlarının normal öğretim süresi, diploma programına ilişkin derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın; ön lisans programlarında iki yıl, belirtilen süreler içinde mezun olamayanlar; Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı tutarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
 Programın Tanımı
        Grafik Tasarımı Programı, 2002-2003 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Halen Serik  Gülsün – Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Grafik Tasarımı Programında, genel kültür ve sanat kültürü veren teorik dersler, diğer teknik programlar ile ortak olup, alana yönelik dersler ayrılmaktadır. Üçüncü yarıyıldan itibaren alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler çeşitlendirilerek, öğrencilerin bireysel tercihlerine göre uzmanlaşmalarına olanak sağlanmıştır. Ayrıca farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip çalışma ruhunun gelişebilmesi için seçmeli, teorik ve uygulamalı ders ve seminerlerle müfredat programı zenginleştirilmiştir.
 Programın Amacı
        Öğrencilerin tasarım yönünde edindikleri bilgi  birikim ve deneyimlerini geliştirmeleri; farklı yaklaşımlarla neden-sonuç ilişkileri açısından incelenmesi ve çıkarımların tasarım süreçlerine yansıması amaçlanır.
 Vizyonumuz
          Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çağdaş, nitelikli ve üretken, örnek bir “Grafik Tasarım Programı” olmaktır. Öğrencileri ,imgelere farklı yaklaşımlarla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, tasarımcılar olarak yetişmelerini sağlamaktır.
 Misyonumuz
          Grafik Tasarım Programı, grafik tasarım ve uygulama konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, araştıran, inceleyen, sorgulayan ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, toplumu eğiten ve estetik zevklerini geliştiren  nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir. İçinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentez ve analizler yapabilen birey olmalarını sağlamaktır.
 Sektörün İhtiyacı
         Grafik Tasarımı faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşların ara eleman ihtiyacını karşılamak için mezun verir
 İstihdam Olanakları
        Grafik Tasarımı Programı’ndan mezun olanlar, “Yardımcı Grafiker” unvanı alarak; tanıtım ve reklam ajanslarında, ulusal ve yerel gazetelerde, matbaalarda yardımcı grafiker, TV’lere bağlı birimlerde ve özel işletmeler ile kamu, kurum ve kuruluşlara ait, basın yayın ve tanıtım departmanlarında yardımcı grafiker ve sanat danışmanı olarak çalışabilirler.
 Programdan Mezun Olma Koşulları
       Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Grafik Tasarımı alanında ön lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

  1. a) Hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almış olmak,
  2. b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak ve
  3. c) Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır.

Ön lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su;

  1. a) 3.00’dan yüksek ve 3.50’den düşük olan öğrenciler, onur öğrencisi ve
  2. b) 3.50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
      ÖSYM tarafından yayınlanan dikey geçiş sınav kılavuzlarına göre farklı üniversitelerin ; Fotoğraf  , Grafik, Animasyon Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım Programlarına Dikey Geçiş Sınavı ile lisans programlarına geçebilmektedirler. Lisans eğitimini tamamlamaları halinde yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yetiştirdiği çağdaş, nitelikli ve üretken elemanlarla kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır. Yüksekokulumuz, bu amaç ve hedef bilincine sahip, 48 akademik ve 16 idari personelle Serik İlçesi'nde bulunan binamızda eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Merkez Mahallesi 2191 SK. NO: 2 SERİK / ANTALYA PK.07500
Tel: 0 242 735 73 91 – 0 242 735 73 92
Tel: Fax: 0 242 735 71 30 Email:smyo@akdeniz.edu.tr