Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Öğretim Elemanları

   
Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr. Gör. Öğr. Gör.
Havva GENÇ Mustafa KİREMİTÇİOĞLU  Zeynep AYDIN BAŞARAN Ayşen Yalman
 (Koordinatör)

  Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:  2009-2010
 Programın Dili  Türkçe
 Programın Kontenjanı  60
 Kabul Ve Kayıt Koşulları
        Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
 Programın Tanımı
        Yüksekokulumuzda 2009-2010 öğretim yılında eğitim-öğretime açılan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı; iç ve dış çevresi ile ilişkilerinde stratejik iletişim yönetimine ihtiyaç duyan her kurumda, tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde görev alabilecek halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmektedir.
 Programın Amacı
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 Vizyonumuz
          İletişim teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği, kurumların ancak hedef kitleleriyle doğru ilişki ve iletişimi sürdürerek başarılı olabileceği günümüzde, sektörün ihtiyaç duyduğu teori ve uygulamayı bir arada yürüten, yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanabilen, yenilikçi, araştıran ve sorgulayan, etik değerlere bağlı öğrenciler yetiştiren bir program olmak temel vizyonumuzdur.
 Misyonumuz
          Etik sorumluluğunun bilincinde olan, alanlarında bilgili, vizyon sahibi, yaratıcı, sorunlar karşısında çözüm önerileri üretebilen ve günümüzün küreselleşen dünyasında sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.
 Sektörün İhtiyacı
          İç ve dış çevresi  ile ilişkilerinde stratejik iletişim yönetimine ihtiyaç duyan her kurumda, tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde görev alabilecek eleman ihtiyacını karşılamak için mezun verir.
 İstihdam Olanakları
        Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe meslek elemanı, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak istihdam edilebilirler. Bu istihdam alanlarının yanı sıra, turizm işletmelerinde, sivil toplum kuruluşlarında, reklam-halkla ilişkiler ajanslarında ve yerel/ulusal medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.
 Programdan Mezun Olma Koşulları
         Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında ön lisans diploması verilir.
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
       Mezunlar  Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre  dört yıllık fakültelerin; Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine devam edebilmektedirler.

 

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yetiştirdiği çağdaş, nitelikli ve üretken elemanlarla kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır. Yüksekokulumuz, bu amaç ve hedef bilincine sahip, 48 akademik ve 16 idari personelle Serik İlçesi'nde bulunan binamızda eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Merkez Mahallesi 2191 SK. NO: 2 SERİK / ANTALYA PK.07500
Tel: 0 242 735 73 91 – 0 242 735 73 92
Tel: Fax: 0 242 735 71 30 Email:smyo@akdeniz.edu.tr