Mimari Restorasyon

Mimari Restorasyon Programı Öğretim Elemanları

Öğr.Gör. Öğr.Gör. Öğr.Gör. Dr. Öğr.Gör. Öğr.Gör.
Esra TAY Kemal DEMİRTAŞ M.Hamdi KAN Özlem DURMAZ IRMAK Sultan YILDIRIR
 (Koordinatör)

  Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi:  2005
 Programın Dili  Türkçe
 Programın Kontenjanı  60
 Kabul Ve Kayıt Koşulları
          1) Ön lisans ve lisans öğretimine alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili birim kurulu görüşü ve Senatonun önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve istenen belgeler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenir. (2) Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. Ancak geçerli özrünü belgelendiren adayların kesin kayıtları; belirlenen esaslara uymak koşuluyla 18 yaşından küçük olanların yasal temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noter veya yurt dışı temsilciliklerimizden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olma hakkını yitirirler. (3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt, kabul ve diğer işlemleri ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. (4) Herhangi bir yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencilerin Üniversiteye kayıtları yapılmaz.
 Programın Tanımı
          Mimari Restorasyon Programı, 4 yarıyıllık örgün öğretim veren, teorik ve uygulamalı derslerin dengeli ve sektör ihtiyaçlarına yönelik olarak programlandığı ve mezunlarını sektörün reel ihtiyaç ve beklentilerine göre yetiştirmeye öncelik veren bir ön-lisans programıdır.
 Programın Amacı
          Türkiye’de kültürel değerlerimizin restore edilerek gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedef alan bütün restorasyon/konservasyon çalışmalarına kalifiye ara eleman yetiştirmektir. İçerik açısından program; mimari, arkeolojik, taş ve ahşap restorasyon/konservasyon ağırlıklıdır. Müfredat programı bu doğrultuda hazırlanmaktadır.
 Vizyonumuz
          Ülkemizin en temel zenginliklerinden olan Tarihi Kültür Mirasının korunması ve bir katma değere dönüştürülmesinin önemine vakıf olarak, aynı vizyona sahip çalışanlardan oluşan bir özel ve kamusal sektörün yaratılması gerekliliğine hizmet etmek, programın ana vizyonunu oluşturur.
 Misyonumuz
          Tarihi Kültür Mirasımızın zengin olduğu kadar hassas da olduğunun bilincinde, koruma uygulamalarına öncelik veren, taşınır-taşınmaz eserlerimizin ülke için yaratabileceği katma değerin farkında olan ara elemanlar yetiştirerek, kamusal ve özel sektörün kalitesini arttırmak, programın ana misyonunu oluşturur.
 Sektörün İhtiyacı
          Ülkemizde faaliyet gösteren kamusal ve özel restorasyon kurum, kuruluş ve firmalarının en önemli eksikliği, “mektepli-alaylı” dengesinin kurulamaması ve özellikle ara elemanlardan beklenen ve/veya arzu edilen verimin alınamamasıdır. Sektörün olmazsa olmaz alan eğitim sistemi, yani usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişen kalifiye elemanların akademik ve teorik formasyondan yoksun kalmamaları için Meslek Yüksekokulların da üzerine düşen görevi yapması gerekmektedir.
 İstihdam Olanakları
          Mimari Restorasyon Programı mezunları “Ön Lisans Diploması”na sahip olurlar ve tekniker unvanı almaktadırlar. Şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon/konservasyon konularında faaliyet gösteren, Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında, tüm müze ve saraylarda, arkeolojik kazı ekiplerinde ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
 Programdan Mezun Olma Koşulları
          Program Müfredat ve Ders Kataloğundan 120 Kredi dolduran öğrenci, programdan mezun olmaya hak kazanır.
 Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
          Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık, Çini, El Sanatları, Eski Çini Onarımları ,Geleneksel Türk El Sanatları ,Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Şehir ve Bölge Planlama, Tezhip,Tezhip (Süsleme) bölümlerine devam edebilmektedirler.

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, yaratıcı, dinamik, katılımcı, teknolojiye hakim, araştırma yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkileri güçlü, mesleki etiğe sahip mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

Sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yetiştirdiği çağdaş, nitelikli ve üretken elemanlarla kaliteli ve güvenilir bir yüksekokul olmaktır. Yüksekokulumuz, bu amaç ve hedef bilincine sahip, 48 akademik ve 16 idari personelle Serik İlçesi'nde bulunan binamızda eğitim - öğretim hizmeti vermektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Merkez Mahallesi 2191 SK. NO: 2 SERİK / ANTALYA PK.07500
Tel: 0 242 735 73 91 – 0 242 735 73 92
Tel: Fax: 0 242 735 71 30 Email:smyo@akdeniz.edu.tr